Tjänster

Trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare

- Föreläsningar och praktisk utbildning av utryckningsförare inom blåljus som följer Grundläggande kompetensbevis för utryckningsförare
- Trafiksäkerhetsutbildning för företag enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer
- Arbetsmiljöverkets riktlinjer till det systematiska arbetsmiljöarbetet för företag som använder sin bil i tjänst
- Trafiksäkerhet till skolans ungdomar

På I am Safe är vi väl medvetna om riskerna som finns för närvarande när arbetstagare befinner sig i trafiken under arbetstid. Eftersom det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön är det vårt mål att utbilda företag och organisationer i trafiksäkerhet. Tillsammans kan vi bidra till minskade risker och kostnader för er som företagare och samhället i stort genom att undvika olyckor och skador i trafiken. Utbildningen följer självklart arbetsmiljöverkets riktlinjer för en ökad trafiksäkerhet i tjänsten.