Välkommen till instruktörsutbildningen för säker utryckningskörning

Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll utbildar och examinerar  utryckningsförare. Innehållet bygger på ”Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare” som gemensamt utformats av Trafikverket, MSB, Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen”. Utbildningen bygger på forskningsbaserad och beprövad erfarenhet  där fokus ligger på smarta beteenden och rätt attityd i ett utryckningsfordon. Resultatet blir en tryggare arbetsmiljö samt effektivare och säkrare utryckning.

Vårt fokus ligger och förhoppning är också på att utbildningen kan bli mer klimatsmart i framtiden.
Vår ambition och målsättning är att ingen förare av ett utryckningsfordon skadas eller omkommer i sin yrkesutövning. Olyckor och skadehändelser inom utryckningskörning förekommer i allt för stor omfattning. Många tillbud där det vara nära en olycka rapporteras sällan. Under utbildning drar vi erfarenheter från dessa olyckor och tillbud av olycksutredare från trafikverket och Msb.

Utbildningen är bred och vi förmedlar risker och gör riskbedömningar för att förebygga allvarliga händelser så långt det är möjligt i ett utryckningsfordon eller i vägtrafikmiljö.

Så här säger Arbetsmiljöverket: ”Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den delen av arbetsmiljön som trafiken utgör. Denne ska bl.a. undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för att någon kan komma att råka illa ut och utifrån riskbedömningen vidta åtgärder med mål att förebygga så långt det någonsin är möjligt. Arbetsgivaren ska bl.a. också se till att du har tillräckliga kunskaper om riskerna i trafiken.

Varmt välkommen till en intressant utbildning. Under 2022 planeras utbildningen genomföras i Örebro hos Nerikes brandkår.

”Framkomsten till den drabbade är viktigast”

Publikationer och vetenskapliga artiklar

Utryckningskörning

Mikael är idag, utbildningsansvarig för den nationella trafikinstruktörsutbildningen för utryckningsförare och kommer därmed delge viktiga budskap utifrån sin erfarenhet från trafiksäkerhetsfrågor.

Läs mer här

Utbildning av trafikinstruktörer i Örebro

apr 11, 2022 | Fastställd till vecka 37 och 39.
Under utbildningen så får du också möjlighet att prova utryckningskörning i simulatormiljö.

Läs mer under www.utryckningskörning.se