Trafikinstruktörsutbildning 2023

Bakgrund till trafikinstruktörsutbildningen
Att hantera ett utryckningsfordon i trafiken på ett säkert sätt handlar således inte enbart om den rena färdigheten med hög fart att manövrera fordonet, utan även om psykologiska faktorer som motivationen att sänka eller höja risktagandet.

Efter trafikinstruktörsutbildningen är vi övertygad att vi har förändrat ditt körsätt och skapat dig insikt om vad utryckningskörning innefattar. Vår målgrupp är Ambulansverksamheten, Räddningstjänsten, Tullverket eller andra blåljusmyndigheter som bedriver blåljusutbildning för utryckningsförare.

Underlaget till denna trafikinstruktörsutbildning utgörs av den handbok med grundläggande kompetensmål för blåljusförare som framtagits av dåvarande Vägverket m fl. samt erfarenheter från forskning vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå. Utbildningen startade redan 2005 och har sedan utvecklats med de främsta och mycket kunniga föreläsare och forskare med ett genuint intresse för säker utryckning i Sverige.

Innehåll i utbildningen
De moment som ingår är bl.a. presentationsteknik och speciell pedagogik med fokus på att utbilda kollegor/instruktörsrollen där huvudfokus är klok taktisk utryckningskörning. Med en mer insiktsinriktat lärande för utryckningsförare, skapas bättre beteende som i kombination med bra färdigheter kan ge både snabba, säkra och effektiva utryckningar.
Utbildningen vilar på beprövad erfarenhet och forskning samt mycket värdefulla erfarenheter från Trafikverkets och MSB olycksutredningar där räddningspersonal skadats eller omkommit i sin yrkesutövning. Denna information tas fördjupat upp under utbildningen.
Utbildningen handlar därmed om insikten att skapa rätt förutsättningar för ett lyckat räddningsuppdrag och utryckning i samverkan med övriga trafikanter.
Vårt mål med utbildningen går i Nollvisionens anda där inga utryckningsfordon ska vara inblandad i allvarliga olyckor i Sverige. Idag sker tyvärr allt för många olyckor där för höga i hastigheter kan vara en bidragande orsak. Trafikförfattning och klok taktisk utryckningskörning och tidsvinstteori är centrala delar i utbildningen. Detta skapar en bättre arbetsmiljö i ett utryckningsfordon.

Innan kursstart
Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.
Insikten om ett delat ansvar mellan arbetsgivare och trafikinstruktör för utvecklad trafiksäkerhet är en förutsättning för lyckad utbildning.

Mål med utbildningen
Deltagarna ska efter genomgången utbildning förvärvat kunskaper för att självständigt kunna genomföra insiktsinriktad körutbildning och examinera utryckningsförare vid den egna stationen.

Övrig information
Efter genomgången utbildning får varje kursdeltagare med sig utbildningsmaterial med en verktygslåda som kan användas att utbilda kollegor på hemmaplan.

Utbildningen sker hos Nerikes Brandkår ?

Som instruktör ska du lägga grunden till rätt värderingar. Vår insiktsinriktade körutbildning utgår från tankesättet, att föraren måste inse att möjligheten att hantera en uppkommen kritisk situation är begränsad, när den väl händer.

Utbildningen innehåller
• Trafikinstruktörens budskap
• Blåljusorganisationens nollvision
• Säker utryckningskörning och säker arbetsmiljö
• Trafikförfattningar och undantagsregler
• Erfarenheter från olyckor med utryckningsfordon
• Ledarskaps- och pedagogisk utbildning
• Presentationsteknik

Nyhet: Simulator för utryckningskörning

Veckorna för utbildning är ännu inte fastställd. Intresseanmälan styr plats.

Kurs ort: 
Kurslängd: 10 dagar
Målgrupp: Ambulansverksamheten, Räddningstjänsten, Tullverket. Övriga som bedriver trafiksäkerhetsutbildningar
Kursavgift: 23 000:- SEK, exkl. moms per person.
Fika och kursmaterial samt förslag på utbildningsupplägg ingår i kursen.
Kostnader för resor och boende betalas av kursdeltagarna själva.
Antal deltagare: Max 18

Föreläsare:
 Ulf Rydh. Olycksutredare på Trafikverket
• Räddningstjänsten Halmstad/  Räddningstjänsten Storgöteborg
• Sonja Forward. Forskare på VTI
• Matthias Sjöström. Olycksutredare MSB
• Per Eden. Pedagog
• Peter Nord F.d Stockholmspolisen
• Mikael Signon. Trafikinstruktör Kursansvarig

Nyhet: Under utbildningen kommer vi pröva utryckningskörning i simulator

Anmälan:
E-post: mikael.signon@iamsafe.se alternativt fyll i anmälningsformuläret nedan.


För mer information kring utbildningen:
Telefon: 070 623 04 50

Anmälningsformulär

Namn
Hemadress (hit skickas kursinformation)
Postnummer och ort
Telefon
E-post
Tjänsteställe
Titel
Telefon arbete
Arbetsgivare, ansvarig kontaktperson (godkännande)
Arbetsgivarens telefon
Faktureringsadress

Utvärdering från kursdeltagarna som medverkade i tidigare kurser

"Utbildningen har medfört att utryckningsförarna fått en mera realistisk syn på sitt kunnande, en förbättrad hastighetsanpassning samt skapat bättre förutsättningar att objektivt kunna diskutera utryckningskörning."

"Bra med insiktsinriktad utbildning och kursen gav mig en tankeställare om vi faktiskt övar på rätt saker. Fokus har legat på praktisk körning, undanmanöver odyl, istället för attityder och beteenden i trafiken."

"Väldigt bra innehåll och ett bra lärande som ger mig färdighet som instruktör"

"Alla ämnen, upplägget på kursen och lärarna. Verkligen inspirerande kurs. Tänker rekommendera den även för andra."

"En av de bättre kurserna som jag någonsin gått. Mycket bra med teoretiska moment. Det var bra att presentationstekniken även var med, det behövs för att det skall bli proffsigt och få genomslag men även för den pedagogiska delen."