Om mig

Mikael Signon har snart 40 års erfarenhet av utryckningskörning från ambulanssjukvården i Gävleborg. Parallellt med sitt jobb som sjuksköterska i ambulans finns också ett genuint intresse för trafiksäkerhet. Mikael var tidigare projektledare på Trafikverkets utbildningsenhet och för Akut och katastrofmedicinskt centrum i Umeå. Samarbetet med Pontus Albertsson och dess forskning har lett till att utbildningsmetodiken vilar på vetenskaplig grund. Kombinationen av beprövad erfarenhet och forskning kallar vi insiktsinriktad trafiksäkerhetsutbildning.

Från 2017 drivs Trafikinstruktörsutbildningen i Företaget Iam Safe Konsult Ab. Detta i samarbete med Trafikverket, Msb (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) VTI, som är Statens väg- och transportforskningsinstitut

– Ca 400 personer från ambulanssjukvården, räddningstjänsten och tullverket har gått utbildningen sedan starten 2005. Vi ser ett allt större intresse från räddningstjänsten. I lärarlaget ingår förutom Mikael Signon, forskaren Pontus Albertsson, Sonja Forward ( VTI ) Ulf Rydh Trafikverket, Mattias Sjöström Msb, Peter Nordh f.d polismyndigheten Stockholm och pedagog Per Edén m.fl. Utbildningen och dess upplägg är mycket väl lämpat som modell för ett nationellt yrkeskompetensbevis för att få framföra ett utryckningsfordon.
– Utryckningskörning är ett komplicerat samspel mellan andra trafikanter och utryckningsfordonet vi ger verktyg för en säker arbetsmiljö och utryckning. Mikaels auktoritet har med stor framgång påverkat de blivande instruktörernas attityd till att utryckningskörningen har blivit allt mer säker i Sverige.

Trafikinstruktörsutbildningen